adm.advogados00351 962491077
  • Şirket Yönetmeliklerinde Değişiklik
  • Sermaye artırımları ve indirimleri
  • Hissedar Kredileri
  • Hisse edinimi
  • Birleşmeler, satın almalar ve bölünmeler dahil olmak üzere kurumsal yeniden yapılandırma
  • Franchising sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri
联系我们

我们暂时不在。 但是,您可以给我们发电子邮件,我们会尽快回复您。

Not readable? Change text. captcha txt