adm.advogados00351 962491077

Portekiz Uyruğu, birkaç gerekçeye dayalı olarak elde edilebilir.

 

Bu kökene göre olabilir, ve bu durumda etkileri doğum tarihine kadar etki eder. Aşağıdaki durumlarda oluşur:

 1. Portekizli ebeveynin Portekiz topraklarında doğmuş çocukları;
 2. Portekizli ebeveynin, Portekiz Hükumetinin hizmetinde bulunması durumunda, Portekizli anne veya babanın yurt dışında doğmuş çocukları;
 3. Doğumları Portekizli Nüfus Müdürlüğünde tescil edilirse veya Portekiz Uyruklu olma isteklerini bildirirlerse, Portekizli anne veya babanın yurt dışında doğmuş çocukları.
 4. Yurt dışında doğmuş, Portekiz uyruğu ile doğrudan akrabalık ilişkisi içinde ve bu uyruğu kaybetmemiş en az 2. dereceden bir üst soyu bulunan, Portekiz vatandaşı olma isteğini beyan eden ve Portekiz topluluğu ile etkili bağları olan ve yukarıdakilerin doğrulanması üzerine, doğumlarını Portekiz Nüfus Müdürlüğüne tescil ettiren bireyler.
 5. Eğer anne ve babasından en az biri de Portekiz topraklarında doğmuşsa, Portekiz topraklarında doğup anne babası yabancı olan, ve kanıt olsun ya da olmasın doğum sırasında Portekiz’de ikamet eden bireyler.
 6. Doğum sırasında ebeveynlerden birinin yasal olarak iki yıldan uzun süre Portekiz’de ikamet etmesi koşuluyla Portekiz topraklarında doğup kendi devletlerinin hizmetinde olmayan yabancı anne ve babası olan, Portekiz uyruğuna geçmeye isteksiz olmadığını beyan etmeyen bireyler.
 7. Portekiz topraklarında doğmuş, başka bir uyruğu olmayan bireyler.

 

Portekiz uyruğu aynı zamanda köken dışı da olabilir; bu durumda etkileri Ulusal Kayıtlara kaydedildiği zaman vatandaşlığın kazanılmasından itibaren başlar. Bu aşağıdaki durumlarda olur:

 1. Annesi veya babası Portekiz vatandaşlığı kazanmış olan yabancı küçük veya engelli yurttaş, doğumundan sonra, kanuni temsilcileri aracılığıyla, Portekiz vatandaşı olma isteği beyan edilirse, vatandaşlık kazanımını engelleyen koşullardan hiçbiri gerçekleşmediği sürece, Portekiz vatandaşlığı kazanabilir.
 2. Evli ya da Portekizli bir yurttaşla istikrarlı bir birlik içinde yaşayan yabancı bir yurttaş, vatandaşlık kazanımını engelleyen koşullardan hiçbiri gerçekleşmediği sürece, evlilik ya da birliğin varlığında böyle bir istek beyan edilirse, Portekiz vatandaşlığı kazanabilir.
 3. Portekiz vatandaşı olan, küçük veya ehliyetsiz olduğu için temsilcisinin beyanı gereği bu niteliğini kaybetmiş bir yabancı yurttaş, vatandaşlık kazanımını engelleyen koşullardan hiçbiri gerçekleşmediği sürece, ehliyetli olduğunu beyan etmesi durumunda Portekiz vatandaşlığını geri kazanabilir.
 4. Portekiz yurttaşı tarafından evlat edinilen yabancı vatandaş, 3 Ekim tarihli 37/81 sayılı Portekiz Vatandaşlık Kanununun etkisi altında, vatandaşlık kazanımını engelleyen koşullardan hiçbiri gerçekleşmediği sürece, söz konusu Kanunun etkisiyle Portekiz vatandaşlığı kazanır.
 5. Portekizce dilini yeteri kadar bildikleri ve üç yıl veya daha fazla hapis cezası ile bir suçtan tam olarak hüküm giymedikleri sürece, Portekiz Kanunlarına uygun olarak, Portekiz Adalet Bakanlığına yapılan talep üzerine, Portekiz Kanunlarına göre reşit veya özgür olan, 6 yıldan uzun süredir kanuni ikametgahı Portekiz topraklarında bulunan yabancı vatandaşlar.
 6. Portekizce dilini yeteri kadar bildikleri ve üç yıl veya daha fazla hapis cezası ile bir suçtan tam olarak hüküm giymedikleri sürece, Portekiz Kanunlarına uygun olarak, Portekiz Adalet Bakanlığına yapılan talep üzerine, Portekiz Kanunlarınca tanımlandığı üzere, Portekiz topraklarında yabancı ana babadan doğmuş ve ana veya babasından biri yasal olarak Portekiz’de beş yıldan uzun süredir ikamet eden ya da küçüğün Portekiz’deki temel okulun 1. aşamasını (4. sınıf) bitirmesi durumunda küçükler.
 7. Portekiz Kanunlarına göre reşit veya özgür oldukları ve üç yıl veya daha fazla hapis cezası ile bir suçtan tam olarak hüküm giymedikleri sürece, Portekiz Kanunlarına göre, Portekiz Adalet Bakanlığına yapılan talep üzerine, Portekiz vatandaşlığına sahipken bunu kaybeden ve asla başka bir uyruğu kazanmamış bireyler.
 8. Portekiz Kanunlarına göre reşit veya özgür oldukları, Portekiz dilini yeteri kadar bildikleri ve üç yıl veya daha fazla hapis cezası ile bir suçtan tam olarak hüküm giymedikleri sürece, Portekiz Kanunlarına göre, Portekiz Adalet Bakanlığına yapılan talep üzerine, Yabancı ana babadan olan Portekiz topraklarında doğmuş, talepten önceki 10 yıl içinde düzenli olarak Portekiz topraklarında kalmış bireyler.
 9. Portekiz Kanunlarına göre reşit veya özgür oldukları, Portekizce dilini yeteri kadar bildikleri ve üç yıl veya daha fazla hapis cezası ile bir suçtan tam olarak hüküm giymedikleri sürece, Portekiz Kanunlarına göre, Portekiz Adalet Bakanlığına yapılan talep üzerine, vatansız olmayan, Portekiz vatandaşlığına sahip olmuş, Portekiz asıllı bireyler, Portekiz asıllı toplumların üyeleri ve Portekiz devleti veya Portekiz toplumuna ilgili hizmeti sağlamış veya sağlamak için çağrılan yabancılar.
 10. Portekiz Kanunlarına göre reşit veya özgür oldukları, Portekizce dilini yeteri kadar bildikleri ve üç yıl veya daha fazla hapis cezası ile bir suçtan tam olarak hüküm giymedikleri sürece, Portekiz Kanunlarına göre, Portekiz Adalet Bakanlığına yapılan talep üzerine, Portekiz ile bağlantının kanıtlanmış nesnel gereksinimlerine, yani soyadlarına, aile diline, alt veya ortak soya dayalı olarak, Portekiz kökenli bir Sefarad Yahudi topluluğuna mensup olma geleneğinin gösterilmesi yoluyla Portekizli Sefarad Yahudilerinin torunları.
 11. Bir Portekiz yurttaşı tarafından tam olarak evlat edinilen yabancı vatandaş, 3 Ekim tarihli 37/81 sayılı Portekiz Vatandaşlık Kanunundan önce, vatandaşlık kazanımını engelleyen koşullardan hiçbiri gerçekleşmediği sürece, beyanda bulunursa Portekiz vatandaşı olabilir.
 12. Nihayetinde, Portekiz vatandaşlığının yeniden kazanılması mümkündür. 3 Ekim 198 tarihinden önce yabancı bir kişiyle evlilik veya gönüllü olarak yabancı uyruk edinme yoluyla Portekiz Vatandaşlığını kaybetmiş olanlar için Portekiz Uyruğunun yeniden kazanılması mümkündür.

Hizmetlerimiz içinde, netice için gerekli tüm form ve belgelerin toplanması, gerekli tüm bağlantıların kurulması ve müşterimize Portekiz yetkili makamları nezdinde eşlik etme bulunmaktadır.

联系我们

我们暂时不在。 但是,您可以给我们发电子邮件,我们会尽快回复您。

Not readable? Change text. captcha txt