adm.advogados00351 962491077

ALMEIDA DIAS & ASSOCIADOS, yatırıma dayalı oturma izinlerinin düzenlenmesi ve yenilenmesi için özel yasal şartlar belirleyen 9 Ağustos tarihli ve 29/2012 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, Portekiz’de yaşayan veya çoğunlukla GOLDEN VISA denilen yatırım faaliyeti için oturma iznini alma yoluyla burada yaşamayı amaçlayan yatırımcılara yardım sağlamaya yönelik bir hukuk bölümü oluşturdu.

Golden Visa programı, Avrupa Birliği dışından gelen vatandaşların Portekiz Topraklarına yatırım yapmalarına ve sonuç itibariyle geçici oturma izni almalarına izin vermektedir.

Bu program, Vize sahibine ve yakın akrabalarına, eşit şartlarda, Portekiz’de yaşama ve çalışma, Schengen Bölgesindeki (26 Avrupa ülkesi arasında) serbest dolaşımdan yararlanma ve daha sonrasına başvuru sahibinin istemesi durumunda, daimi oturma izni, hatta Portekiz vatandaşlığı için başvuru yapma hakkı vermektedir.

Golden Visa başvurusu için gereken ilk şartlar, Portekiz Hukuku uyarınca aşağıdaki gibidir:

  1. 1,000,000.00 (Bir Milyon Euro) veya üzerinde fon transferi;
  2. En az 10 istihdam yaratma;
  3. 500,000.00 € (beş yüz bin Euro) veya üzeri tutarda gayrimenkul edinimi;
  4. İnşaatı 30 yıldan uzun bir süre önce tamamlanmış ya da kentsel dönüşüm için belirli alanlarda bulunan gayrimenkul edinimi ve mülk için 350,000.00 € (üç yüz elli bin Euro) değerindeki veya bunu aşan bir yatırımla dönüşümü gerçekleştirme.
  5. Kamu ya da özel kurumların bilimsel araştırmalar için geliştirdiği, ulusal bilim ve teknoloji programına entegre edilen araştırma faaliyetlerinin finanse edilmesi için 350,000.00 Euro (üç yüz elli bin Euro) veya üzeri fon transferi.
  6. Merkezi yönetim, kamu kurumları, devlet şirketleri, devlet vakıfları, kamu hizmeti sayılan özel vakıflar, belediyeler arası kuruluşlar, belediye dernekleri, sanatsal üretim, Portekiz kültür varlıklarının geri kazanımı veya korunması gibi amaçları olan kamu kültür dernekleri aracılığıyla Portekiz kültürel varlıklarının sanatsal üretimine, geri kazanımına veya korunmasına yatırım yapmak veya bunu desteklemek amacıyla 250,000.00 Euro (iki yüz elli bin Euro) veya üzeri fon transferi.
  7. Yatırımın en az %60’ı genel merkezi Portekiz topraklarında bulunan şirketlere yapılacak şekilde, yatırım zamanında en az beş yaşın üzerinde olan ve Portekiz kanunları uyarınca kurulmuş olan şirketlerin sermayelendirilmesine yönelik olarak, yatırım fonlarında veya girişim sermayelerinde ortaklık elde etmek üzere 350,000.00 € (üç yüz elli bin Euro) veya üzeri tutarda fon transferi.
  8. En az beş daimi iş pozisyonunun oluşturulması şeklinde genel merkezi Portekiz topraklarında bulunan bir şirketin kurulmasına; veya genel merkezi Portekiz’de bulunan bir şirketin sermayesinin güçlendirilmesine ve en az üç yıl için en az beş iş pozisyonunun oluşturulmasına ve sürdürülmesine yönelik olarak 350,000.00 € (üç yüz elli bin Euro) veya üzeri tutarda fon transferi.

 

Yukarıdaki durumların herhangi birinde, yatırım çalışması minimum 5 (beş) yıl boyunca sürdürülmelidir.

GOLDEN VISA’yı yöneten bölümümüz tarafından sağlanan hizmetler, tüm geçici oturma izni alma süreci boyunca (Portekiz hukukuna göre Gayrimenkul alımı veya Şirket kurma dahil) ve aynı zamanda ilgili 5 (beş) yıllık dönemde gerçekleşecek 2 (iki) yenileme işlemi süresince hukuki desteği içermektedir.

Söz konusu bölüm, müşteri desteğini hedefleyen ve gerekli olması halinde, mali temsil (kanunen zorunlu), kamu hizmetleri (örneğin, Elektrik ve Su temini sözleşmeleri) gibi diğer hukuki alanlarda ve mülklerin kiralanması ile ilgili herhangi bir soruda yardımcı olacak sorumlu profesyonellerden oluşmaktadır.

 

Portekiz Golden Visa Programı ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, mevcut yöntemlerden herhangi birini kullanarak bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

联系我们

我们暂时不在。 但是,您可以给我们发电子邮件,我们会尽快回复您。

Not readable? Change text. captcha txt