adm.advogados00351 962491077

Portekiz, son yıllarda, Avrupa piyasasında yer edinmek isteyen yabancı şirketler ve özellikle Portekiz’in Avrupa’daki stratejik konumu ve diğer önemli pazarlara kolay erişimi nedeniyle piyasa avantajları ve elverişli bir iş ortamı arayan yatırımcılar için bir ilgi kaynağı olmuştur.

Portekiz ayrıca Avrupa Birliğinin geri kalan kısmıyla iyi ilişkiler kurmaktadır ve Topluluğun bir üyesi olarak, kuralları ve kanunları AB ticareti ve ithalat/ihracat konularına uygundur.

Bugün, Portekiz’de bir şirketin kurulması oldukça kolay bir süreçtir.

Portekiz’de bir şirketin kurulmasına ilişkin gerekli belgeler ve maliyetler:

1. NIF (Portekiz Vergi Kimlik Numarası):

Portekiz’de bir iş kurmanın ilk adımı Vergi Kimlik Numarasını (NIF) almaktır. Portekiz NIF, bir Portekiz şirketinin kurulması da dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetler için vazgeçilmez bir belgedir.

2. Şirket adının seçilmesi:

Bir şirket adı seçme çok önemli bir adımdır. Bunun nedeni, Portekiz’deki şirketin Ulusal Şirket Tescili (RNPC) tarafından önceden onaylanmış bir adla veya ilgili taraflarca seçilen belirli bir adla oluşturulabilmesidir.

Kural olarak, belirli ad bir Kabul Edilebilirlik Belgesi talebine bağlıdır. Bu belge aciliyet durumuna bağlı olarak yaklaşık 24 saat içinde veya 10 iş gününe kadar düzenlenebilir.

3. Şirket türünün seçilmesi:

Portekiz mevzuatı, birçok şirket modeli türüne olanak tanımaktadır, bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

  • “Sociedade por quotas” (LDA): iki veya daha fazla ortaktan oluşan kurumsal bir modeldir. Bu modelde, sermaye kotalara bölünür ve ortaklar tarafından serbestçe belirlenir. Her sosyal paylaşım en az 1.00 € (bir Euro) olmalıdır;
  • “Sociedade Unipessoal por Quotas” (UNIPESSOAL LDA): gerçek veya kolektif bir kişi olabilen ve sermayenin tamamını elinde bulunduran, sadece bir ortak tarafından oluşturulan kurumsal bir modeldir.
  • “Sociedada anónima”: Kural olarak, anonim şirket (SA), hissedarlar olarak adlandırılan en az beş ortaktan oluşur. Sermayesi 50,000.00 Euro’dan (elli bin Euro) az olamaz ve hisselere bölünür.

5. Şirketin ekonomik faaliyetinin tanımlanması:

Portekiz’de bir şirket kurarken dikkat edilecek bir diğer önemli nokta da, yürütülecek ekonomik faaliyetin tanımlanmasıdır. Portekiz’de, daha çok CAE olarak bilinen Portekiz ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasını içeren bir liste vardır. Her faaliyetin kendisini tanımlayan belirli bir kodu vardır.

Portekiz’de bir şirket kurulması için, şirketin gerçekleştireceği faaliyetlerin CAE kodlarının belirlenmesi gerekir ve aynı şirket için birden fazla faaliyet tanımlanması mümkündür.

联系我们

我们暂时不在。 但是,您可以给我们发电子邮件,我们会尽快回复您。

Not readable? Change text. captcha txt