adm.advogados00351 962491077
  • Karşılıklı rızayla boşanma
  • Adli boşanma
  • Ana baba sorumluluklarıyla ilgili düzenleme
  • Portekiz’de boşanmaların transkripsiyonu ve tanınması
  • Portekiz’de evliliklerin transkripsiyonu
  • Boşanma veya miras yoluyla mal paylaşımı
  • Mülkiyet envanteri
  • Vasiyetname
  • Mirasçıların niteliği veya ölümlerle ilgili diğer işlemler
联系我们

我们暂时不在。 但是,您可以给我们发电子邮件,我们会尽快回复您。

Not readable? Change text. captcha txt